Công ty Cấp nước nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017
Công ty Cấp nước nhận chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017(11/12/2023 14:33)
Sau thời gian tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống quản lý chất lượng, sáng 9/12, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2017 do Văn phòng Công nhận năng lực Đánh giá sự phù hợp về Tiêu chuẩn Chất lượng (AOSC) công nhận.