1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

            Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Tên tiếng Anh: CA MAU WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3836723        - Fax: 0290 3836723

Mã số thuế: 2000101918

Website: www.ctncamau.com.vn

Email: ctycapnuoccamau@yahoo.com

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2000101918 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần thứ 12, ngày 07 tháng 12 năm 2022.

Vốn điều lệ: 155.349.000.000 VNĐ

Người đại diện trước pháp luật : Ông Hồ Tấn Luật

2. HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty bao gồm Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các đơn vị trực thuộc.

            - Chủ tịch Hội đồng Quản trị : Ông Hồ Tấn Luật

            - Trưởng Ban kiểm soát        : Bà Mai Thị Hiền

            - Ban Giám đốc Công ty: 

                      + Tổng Giám đốc Công ty: Ông Trần Hoàng Khện

                      + Phó tổng Giám đốc Công ty: Ông Phạm Phước Tài

 + Phó tổng Giám đốc Công ty: Ông Phạm Tấn Phong

            - Kế toán trưởng: Ông Huỳnh Thiện Trị

Các đơn vị trực thuộc gồm có: 

            - Phòng Tổ chức Nhân sự

            - Phòng Kế toán Tài vụ

            - Phòng Kế hoạch Kinh doanh

            - Phòng Cấp nước An toàn

            - Phòng Kỹ thuật

            - Xí nghiệp Xây lắp - Cơ điện

                  + Địa chỉ: Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

            - Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1

                   + Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, Khóm 9, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

            - Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2

                   + Địa chỉ: Số 931 đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

            - Xí nghiệp Cấp nước và Môi trường Năm Căn (Công ty quản lý hộ)

                   + Địa chỉ: đường Hùng Vương, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước Trần Văn Thời

                  + Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước Sông Đốc

                  + Địa chỉ: Khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước U Minh 

                  + Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước Thới Bình

                  + Địa chKhóm 1, th trn Thi Bình, huyn Thi Bình, tnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước Cái Nước

                 + Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước Đầm  Dơi

                 + Địa chỉ: đường Trần Văn Phú, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước Phú Tân

                 + Địa ch: Khóm 1, th trn Cái Đôi Vàm, huyn Phú Tân, tnh Cà Mau

            - Chi nhánh Cấp nước Ngọc Hiển

                 + Địa ch: th trn Rch Gc, huyn Ngc Hin, tnh Cà Mau

Tổng số viên chức người lao động Công ty sau khi sắp xếp tinh gọn đến thời điểm 31/12/2022: 242 người.

Ban chấp hành Đảng ủy có 9 đồng chí; với 03 chi bộ trực thuộc và tổng số đảng viên hiện tại 73 người.

Ban chấp hành công đoàn cơ sở có 09 người; tổng số công đoàn viên là 242 người.

               Ban chấp hành Chi đoàn có 5 người; tổng số đoàn viên TNCS HCM là 19 người./.