Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản lượng và chất lượng nguồn nước
Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản lượng và chất lượng nguồn nước(05/02/2024 14:22)
Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau đã thực hiện đảm bảo an toàn về sản lượng và chất lượng nước sạch cung cấp, phục vụ nhu cầu khách hàng. Triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác chống thất thoát nước về tập trung phân vùng tách mạng, kế hoạch dò tìm điểm bể bằng máy dò tìm rò rỉ, điều chỉnh áp lực phù hợp,…Thực hiện nhiều công trình phục vụ công tác cấp nước.