Chính sách Quyền riêng tư cho Ứng dụng Chăm sóc khách hàng Cấp Nước

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin trong quá trình sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng Cấp Nước. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của bạn.

1. Thu thập thông tin

Ứng dụng Chăm sóc khách hàng Cấp Nước không thu thập thông tin cá nhân từ người dùng. Chúng tôi không yêu cầu người dùng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

2. Sử dụng thông tin

Vì ứng dụng không thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi vẫn áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu không được ủy quyền khỏi việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại. Chúng tôi sử dụng các công nghệ an toàn để đảm bảo rằng thông tin không được ủy quyền không bị rò rỉ hoặc mất mát.

4. Liên kết bên thứ ba

Ứng dụng có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web hoặc dịch vụ này. Khi bạn truy cập các liên kết bên thứ ba, chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của họ.

5. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách quyền riêng tư này theo thời gian và sẽ thông báo cho người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng ứng dụng, bạn đồng ý với chính sách quyền riêng tư được cập nhật.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin liên lạc được cung cấp trong ứng dụng.