Quyết định số: 13/2023/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Cà Mau và được áp dụng từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 cho đến khi có quyết định điều chỉnh giá nước mới.

 

Đơn vị tính: Đồng/ m3

 

 

Stt

Đối tượng, mục đích sử dụng

Lượng nước sạch sử dụng/ tháng hạn mức

Mức giá

1

Nước sinh hoạt các hộ dân cư tại thành phố Cà Mau

Từ 1m3 đến 10m3 đầu

6.000

Từ 11m3 đến 20m3

7.450

Từ 21m3 đến 30m3

8.250

Từ 31m3 tiếp theo

9.100

2

Nước sinh hoạt các hộ dân cư tại các Huyện

Từ 1m3 đến 10m3 đầu

5.900

Từ 11m3 đến 20m3

7.150

Từ 21m3 đến 30m3

7.900

Từ 31m3 tiếp theo

8.850

3

Nước sinh hoạt các hộ nghèo

Từ 1m3 đến 10m3 đầu

4.900

Từ 11m3 tiếp theo

7.150

4

Nước sinh hoạt cơ quan hành chính, sự nghiệp (bao gồm: trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

Thực tế sử dụng

8.900

5

Hoạt động sản xuất vật chất

Thực tế sử dụng

11.150

6

Kinh doanh dịch vụ

Thực tế sử dụng

12.400

* Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.