Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023
Ngày cập nhật: 10:20:10 24/03/2023

     Chiều ngày 17/3/2023 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023. 

     Thành phần tham dự Hội nghị gồm có:
     - Ông Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT Công ty; bà Mai Thị Hiền, Trưởng ban kiểm soát; ông Trần Hoàng Khện, TV. HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty; ông Phạm Phước Tài, TV. HĐQT, Phó tổng giám đốc; ông Phạm Tấn Phong, Phó tổng giám đốc Công ty; ông: Hoàng Xuân Thủy, Chủ tịch CĐCS Công ty, Trưởng phòng Kỹ thuật.
     - Cùng với sự tham dự của Đại diện Đảng ủy Công ty, Đoàn thanh niên và 51 đại biểu là Trưởng các bộ phận, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ công đoàn và đại biểu được bầu đại diện cho toàn thể lao động Công ty. 
     - Khách mời đến dự Hội nghị có bà Bùi Lệ Oanh, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp và việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau.
Đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023
     
     Quá trình tổ chức Hội nghị diễn ra đảm bảo dân chủ, đúng trình tự theo quy định. 
     Ngay từ đầu năm 2022, Công ty đã tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch trọng tâm của năm; bằng nhiều giải pháp quản lý, điều hành hợp lý của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty và sự quan tâm hỗ trợ của UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, địa phương có liên quan là nguồn động viên mạnh mẽ, khích lệ toàn thể người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo những chuyển biến tích cực trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đồng thời, thực hiện đạt hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 như: chỉ tiêu sản lượng nước tiêu thụ của Công ty thực hiện đạt 101,82% kế hoạch, chỉ tiêu phát triển khách hàng mới đạt 142% kế hoạch, chi tiêu thay đồng hồ đạt 100,21% kế hoạch.
     - Công ty thực hiện đầy đủ quyền, chế độ chính sách đối với người quản lý, người lao động theo quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty như: việc làm, tiền lương, nhà ở, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác.
     - Trong năm, Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện nghiêm túc vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy, quy chế quản trị nội bộ Công ty, đặc biệt về thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động rất tốt do phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giải quyết kịp thời các thắc mắc của người lao động.
     - Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trọng tâm như: nội quy, quy chế quản trị nội bộ và Thỏa ước lao động tập thể của Công ty; các ý kiến này được Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trả lời thấu đáo.
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
     
     Ông Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT Công ty khẳng định: Công ty rất quan tâm đến các chế độ, chính sách của người lao động, cụ thể các quy chế, quy định của Công ty đều được xây dựng theo hướng có lợi cho người lao động. Tuy nhiên, trong thời gian qua Công ty gặp nhiều khó khăn về tài chính, từng lúc còn bị động và có giới hạn nên rất mong người lao động chia sẻ; theo đó, ông kêu gọi người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đạt được với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Công ty. Đồng thời, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Ban điều hành và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty phát động; ra sức thi đua để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 
     Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Công ty tiến hành trao giấy khen cho 10 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 60 cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.
Lãnh đạo Công ty trao tặng bằng khen đối với tập thể lao động tiên tiến và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022
 
    Ông Trần Hoàng Khện, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự hội nghị và phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở bổ sung, điều chỉnh vào nội quy, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cùng với tập thể người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2023 đề ra.