Đại hội Công đoàn Cơ sở lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày cập nhật: 15:20:00 10/01/2023
     Vào lúc 7 giờ 00 ngày 06 tháng 1 năm 2023, tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau, địa chỉ: Số 7, Lưu Tấn Tài, Phường 5, thành phố Cà Mau, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là một trong những đơn vị được LĐLĐ Tỉnh Cà Mau chọn để tổ chức đại hội điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
     Thành phần tham dự gồm:
     - Đồng chí Huỳnh Út Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau;
     - Đồng chí Trần Hoàng Khện - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty;  đồng chí Mai Thị Hiền, Trưởng ban kiểm soát Công ty;
     - Các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng, Phó các ban LĐLĐ tỉnh, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các Huyện, thành phố Cà Mau, Công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Cà Mau.
     - Cùng với 104 đoàn viên là đại biểu chính thức đại diện cho 252 đoàn viên của Công ty về tham dự Đại hội.
 
 
 
 I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.
  Chào cờ, văn nghệ đơn ca, tốp ca và múa phụ họa khai mạc Đại hội
 Đoàn chủ tịch 
  Đoàn thư ký 
 Đại diện Lãnh đạo Liên đoàn lao động Tỉnh, Lãnh đạo Công ty 
 Đồng chí Hoàng Xuân Thủy tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 
 Đồng chí Phạm Tấn Phong phát biểu khai mạc đại hội 
 Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Huyền thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội 
 Đồng chí Vũ Thanh Lâm - Trưởng Ban thẩm tra tư cách Đại hội đọc báo cáo thẩm tra tư cách tham dự Đại hội 
 Đồng chí Hoàng Xuân Thủy thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 
 Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Huyền báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên
 
Các phát biểu tham luận: 
 Đồng chí Nguyễn Minh Quân tổ Công đoàn - Chi nhánh Cấp nước U Minh trình bày tham luận chủ đề: “Công đoàn với công tác chăm lo đời sống bảo vệ quyền, lợi ít hợp pháp chính đáng cho người lao động” 
 Đồng chí Hồng Thanh Tuấn  tổ Công đoàn - Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 2 trình bày tham luận chủ đề: “Đẩy mạnh thực hiện quy chế tập trung dân chủ cơ sở và vai trò của Công đoàn trong Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên, người lao động” 
 Đồng chí Lưu Thị Cẩm Tú  tổ Công đoàn - Phòng Kế toán Tài vụ trình bày tham luận chủ đề: “Hiệu quả từ công tác tuyên truyền, vận động nữ công nhân lao động”
 
Các phát biểu thảo luận tại chỗ: 
 Đồng chí Vũ Tấn Phát - tổ Công đoàn Chi nhánh Cấp nước Sông Đốc 
 Đồng chí Trương Tài Trong - tổ Công đoàn Chi nhánh Cấp nước Phú Tân 
 Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Út Mười, Ủy viên Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Cà Mau 
 Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Hoàng Khện, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty
 
III. PHẦN BẦU CỬ. 
 
Đồng chí Phạm Tấn Phong thông qua các báo cáo đề án xây dựng, tóm tắt đề án nhân sự, danh sách đề cử Ban chấp hành khóa mới. Thảo luận, biểu quyết và niêm yết danh sách bầu cử.
 
 Đồng chí Nguyễn Văn Luận làm trưởng Ban kiểm phiếu 
  
  
  
  
 
 
  
 
 Ban chấp hành và Đại biểu dự Đại hội cấp trên, nhiệm kỳ 2023 - 2028 
Đồng chí Mai Ngọc Ý - Thay mặt đoàn thư ký thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội
 
      Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.