Thông báo áp dụng HĐĐT
Thông báo áp dụng HĐĐT
Văn bản nội bộ
Văn bản nội bộ
Hệ thống văn bản pháp luật
Hệ thống văn bản pháp luật
Học tập và làm theo tấm gương của Bác
Học tập và làm theo tấm gương của Bác
Trường Sa và Hoàng Sa
Trường Sa và Hoàng Sa
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 237
Hôm qua: 271
Tuần này: 1380
Tuần trước: 4125
Tháng này: 14572
Tháng trước: 18187
Tất cả: 380876
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Ngày cập nhật: 14:30:37 03/07/2020
Ngày 28/6/2020, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, diễn ra tại trụ sở Công ty; số 204 Quang Trung, phường 5, Cà Mau.

 Đại hội vinh dự được đón tiếp các thành phần tham dự như sau:

- Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Khách mời:

+ Ông: Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau;

+ Ông: Đoàn Quốc Khởi, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau;

+ Ông: Phạm Thanh Tuấn, Trưởng phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT tỉnh Cà Mau;

+ Ông: Nguyễn Việt Nhân, Trưởng phòng GDNN - Sở LĐTB & XH tỉnh Cà Mau;

- Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Công ty.

 

 

 

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau

Đại hội tiến hành nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận và thông quamột số nội dung quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;Quy chế bầu cử; Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tờ trìnhthông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và cổ tức được chia năm 2019; Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình về mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020; Tờ trình bầuthành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2020 – 2025); Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Trên tinh thần hợp tác, đoàn kết và cao hơn là mục đích nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển bền vững công ty; các cổ đông và người đại diện ủy quyền đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, sát thực và thông qua các tờ trình bằng hình thức biểu quyết với 100% cổ phần biểu quyết tán thành.

Ông Hồ Tấn Luật báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Trên cơ sở danh sách ứng cử, đề cử, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ II (2020 – 2025) với kết quả như sau:

* Hội đồng quản trị:

1.Ông: Hồ Tấn Luật (Chủ tịch);

2.Ông: Trần Hoàng Khện

3.Ông: Phạm Phước Tài

4.Ông: Trịnh Kiên

* Ban Kiểm soát:

1. Bà: Mai Thị Hiền (Trưởng Ban)

2. Bà: Phan Thị Hà Thanh

3. Bà: Văn Hải Lý

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Phát biểu tại Đại hội, ông Hồ Tấn Luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong suốt quá trình hoạt động và phát triển củacông ty; đồng thời,động viên tinh thần làm việc,không ngừng học hỏi và có nhiều bước tiến đột phá trong công tác,góp phần nâng cao vị thế của Công ty trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.