Hệ thống văn bản pháp luật
Hệ thống văn bản pháp luật
Văn bản nội bộ
Văn bản nội bộ
Học tập và làm theo tấm gương của Bác
Học tập và làm theo tấm gương của Bác
Trường Sa và Hoàng Sa
Trường Sa và Hoàng Sa
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 263
Hôm qua: 372
Tuần này: 1908
Tuần trước: 2379
Tháng này: 8385
Tháng trước: 7362
Tất cả: 270637
Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019
Ngày cập nhật: 13:15:47 13/06/2019

  Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2019

 Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau , số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

Danh mục tài liệu Đại hội Đồng cổ đông:

STT

Nội dung

Download

01

Thông báo họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về

02

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp nước Cà Mau Nhiệm kỳ 2016-2020(thời gian còn lại 2019-2020)

Tải về

03

Chương trình Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Tải về

04

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 2019

Tải về

05

Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán

Tải về

06

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019

Tải về

07

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tải về

08

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Tải về

09

Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và cổ tức được chia năm 2018

Tải về

10

Tờ trình phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tải về

11

Tờ trình về việc thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019

Tải về

12

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Tải về

13 Tờ trình về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tải về
14 Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tải về
15

Phiếu Biểu quyết

Tải về

16

Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT

Tải về