Gắn mới, nâng, dời ĐH nước
Thay đổi thông tin KH
Giá nước sạch
Dự án đã hoàn thành
Dự án đang triển khai
Dự án tương lai
Luật
Nghị định
Thông tư
Quyết định
Công văn
P.TC hành chánh – Quản Trị
P.Kế toán - Tài vụ
P. Kế hoạch Kỹ thuật
P.Giao dịch khách hàng
Ban Quản lý dự án
XN Cấp nước Cà Mau
XN Xây lắp
Xưởng Cơ Điện
XN CN& MT Năm Căn
XN CN & MT Trần Văn Thời
Chi nhánh CN Đầm Dơi
Chi nhánh CN Thới Bình
Chi nhánh CN U Minh
Chi nhánh CN Cái Nước
Chi nhánh CN Phú Tân
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau là tiền thân của Công ty Cấp nước Minh Hải. Công ty Cấp nước Minh Hải được thành lập ngày 29 tháng 02 năm 1992 từ Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Minh Hải, trước ngày Miền Nam giải phóng, được gọi là Ty Cấp Thuỷ với nhiệm vụ là cung cấp nước cho khu vực thị xã Cà Mau (An Xuyên). Trải qua nhiều năm phát triển, đổi mới và mở rộng mạng lưới sản xuất kinh doanh.

Đến tháng 6 năm 2001, thực hiện Nghị quyết TW về việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, Công ty Công trình đô thị Cà Mau sáp nhập vào Công ty Cấp nước Minh hải và đổi tên thành Cty Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau (Cty CTN & CTĐT Cà Mau). Đây là một doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất Kinh Doanh – Dịch Vụ và Công Ích, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng tại ngân hàng, hạch toán độc lập. Được sử dụng con dấu theo mẫu qui định.

Đến tháng 6 năm 2010 được Ủy Ban Nhân Tỉnh quyết định chuyển công ty Cấp Thoát Nước – CTĐT Cà Mau thành Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước và Công Trình Đô Thị Cà Mau .

Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước và Công Trình Đô Thị Cà Mau là đơn vị kinh tế cơ sở, là nơi tổ chức thực hiện sản xuất cung cấp nước sạch cho sinh hoạt, dịch vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng trong đô thị và các dịch vụ công ích đô thị một cách có kế hoạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống và môi trường đô thị, thực hiện chế độ tự chủ trong sản xuất kinh doanh theo luật pháp hiện hành, được quản lý theo chế độ một thủ trưởng, trên cơ sở thực hiện quyền của tập thể cán bộ Công nhân viên trong toàn doanh nghiệp.

Trụ sở chính : 204 Quang Trung, P5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Số điện thoại: 0780836723 -3833500 - 3835051

Fax: 0780.3836723 -3833500

Vốn điều lệ đăng ký là 100.000 triệu đồng

Bộ máy lãnh đạo Công ty bao gồm

Chủ tịch Công ty : Ông Đoàn Quốc Khởi

Giám Đốc : Ông Nguyễn Chí Thành

Phó Giám Đốc : Ông Trần Hoàng Khện

Kiểm Soát viên : Ông Trương Thanh Tâm

Kế Toán trưởng : Ông Huỳnh Thiện Trị

Công ty hiện có 5 phòng ban, 4 xí nghiệp, 1 xưởng , 5 chi nhánh thuộc công ty

Phòng Tổ Chức Hành chính – Quản trị: Ông Trần Hữu Hạnh – Trưởng phòng

Địa Chỉ: 204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau

Điện thoại bàn: 0780.3836723

Phòng Kế toán – Tài vụ: Ông Huỳnh Thiện Trị – Trưởng phòng

Điện thoại bàn: 0780.3836361

Phòng Kế hoạch kỹ thuật: Ông Phạm Phước Tài – Trưởng phòng

Điện thoại bàn: 0780.3831629

Phòng Giao dịch Khách hàng: Ông Trần Quốc Tuấn – Trưởng phòng

Điện thoại bàn: 0780.3836360

Ban Quản lý dự án: Ông Nguyễn Chí Thành – Trưởng ban

Điện thoại bàn: 0780.3825275

Xí nghiệp cấp nước Cà Mau: Ông Phạm Tấn phong – Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại bàn: 0780.3831386

Xí nghiệp Xây lắp: Ông Võ Văn Của – Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại bàn: 0780.3839279

Xí nghiệp cấp nước & môi trường Năm Căn: Ông Chu Văn Thông

Địa chỉ: Thị trấn Năm Căn Huyện Năm Căn

Điện thoại bàn: 0780.3877797

Xí nghiệp cấp nước Trần Văn Thời: Ông Lê Quang Hưng

Địa chỉ: Thị trấn Sông Đốc Huyện Trần Văn Thời

Điện thoại bàn: 0780.3891058

Xưởng cơ điện: Ông Trương Minh Sơn – Quản đốc xưởng

Địa chỉ: Nguyễn Trãi, phường 9, TP.Cà Mau

Điện thoại bàn: 0780.822490

Chi nhánh cấp nước Đầm Dơi: Ông Trần Thanh Hải – Trưởng Chi nhánh

Địa Chỉ: Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

Điện thoại bàn: 0780.3858396

Chi nhánh cấp nước Thới Bình: Ông Lê Tiến Hoàng – Trưởng Chi nhánh

Địa Chỉ: Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình

Điện thoại bàn: 0780.860389

Chi nhánh cấp nước U Minh: Ông Nguyễn Đức Tiến – Trưởng Chi nhánh

Địa chỉ: Thị trấn U Minh

Điện thoại bàn: 0780.3863289

Chi nhánh cấp nước Cái Nước: Ông Nguyễn Minh Lý – Trưởng Chi nhánh

Địa chỉ: Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước

Điện thoại bàn: 0780.3883360

Chi nhánh cấp nước Phú Tân: Ông Huỳnh Viễn Trung – Trưởng Chi nhánh

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân

Điện thoại bàn: 07806.573088

Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch trong phạm vi cung cấp nước của Công ty trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

Đại hội Đoàn ủy Cty TNHH MTV CTN & CTĐT Cà Mau Lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2014

 

Bài phát biểu Hội nghị học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của Đ/c Trần Hữu Hạnh Thường vũ Đảng ủy Công ty.

 

Họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2011)

 

Extension of notice of bid for engineering & supervision services Ca Mau sanitation project – Ca Mau province – Vietnam (Gia hạn mời thầu dịch vụ Tư Vấn Thiết Kế & Giám Sát Thi Công – Dự án thoát nước Cà Mau – Tỉnh Cà Mau – Việt Nam )

 

Cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn và đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra quân “Trồng Cây Nhớ Ơn Bác”

 

Đại hội Cán Bộ Công Nhân Viên Chức Lao Động năm 2011

 

Khởi công xây dựng Dự án cấp nước thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

 

Thông báo Về việc hoàn trả tiền lắp đặt đồng hồ nước Công ty Cấp Thoát Nước – CTĐT Cà Mau đã thu của khách hàng trong thời gian ngày 11/8/2008 đến ngày 30/6/2009 .